فرهاد مقدم سلیمی
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

با قلم فرهاد مقدم سلیمی به ادامه مبحث گاو های شخم زن در فارکس می پردازیم. یک تقریظ معکوس حقوقی  قصد من ( فرهاد مقدم سلیمی ) این است که بحث حقوقی مربوط به فارکس ادامه نیابدو ما زودتر بتوانیم به بحث اصلی مان که همان “گاوهای شخم زن در فارکس” باشد، برگردیم لیکن چون مساله […]

فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

 ✏️ فرهاد مقدم سلیمی  هفته ای نیست که من ایمیلی از یک نابغه ی جدید که روشی جدید برای معامله در فارکس کشف کرده و از من نظر خواسته ، دریافت نکنم. تمام این نوابغ نیز ادعا دارند که روش آنها بهترین آلگوریتم دنیاست و قادر است در هر شرایط بازار به سوددهی برسد! آن هم نه سود […]