فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

جهت فروش پرفکت مانی در سایت فرهاد اکسچنج می بایست مراحل احراز هویت را به طور کامل انجام دهید.مراحل احراز هویت*فروش این ارز نیاز به داشتن حساب کاربری در سایت پرفکت مانی و یک کیف پول پرفکت مانی دارد. سایت پرفکت مانیشماره کیف پرفکت مانی یک عبارت شامل U و 8 رقم است.مانند U12345678*فروش پرفکت […]

فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

جهت خرید پرفکت مانی در سایت فرهاد اکسچنج می بایست مراحل احراز هویت را به طور کامل انجام دهید.مراحل احراز هویت*توجه داشته باشید که می بایست حتما با کارت شتابی وریفای شده خود خرید کنید.*خرید این ارز نیاز به داشتن حساب کاربری در سایت پرفکت مانی و یک کیف پول پرفکت مانی دارد. سایت پرفکت […]

فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

برای فروش کد ایووچر می بایست ابتدا در سایت فرهاد اکسچنج مراحل کامل احراز هویت را انجام دهید.نحوه احراز هویتبرای فروش کد ایووچر نیاز به داشتن حساب در سایت پرفکت مانی نیست.سایت پرفکت مانیواریز ریال 24 الی 72 ساعت در روز های کاری زمان می برد، روز های تعطیل واریز ریالی نداریم.* فروش ایووچر از […]

فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

جهت خرید ایووچر در سایت فرهاد اکسچنج می بایست ابتدا مراحل احراز هویت را به طور کامل انجام دهید.توجه داشته باشید که می بایست حتما با کارت شتابی وریفای شده خود خرید کنید.کد های ایووچر برای سایت پرفکت مانی می باشد اما برای خرید ایووچر الزامی به داشتن حساب در سایت پرفکت مانی نیست.* خرید […]