فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

طی کلاهبرداری برنامه جعلی Uniswap در فروشگاه Google Play یک کاربر 20،000 دلار از دست داده است.این برنامه جعلی موبایل بیش از 100 بارگیری دریافت کرده است.گزارش شده است که یک برنامه تقلبی موبایل که ادعا می کند صرافی Uniswap استسرمایه ای از سرمایه گذار را به سرقت برده و این یادآوری مهمی درباره کلاهبرداری هایی است که […]