فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

کرونا موجب شد ارز دیجیتال در بسته کمک های خیریه قرار گیرد. اخبار ارزدیجیتال کرونا سازمانهای غیرانتفاعی بیشتری را به پذیرش ارز دیجیتال ترغیب کرده است به گزارش COINTELEGRAPH موسسات غیرانتفاعی می توانند با استفاده از کمکهای مالی ارز دیجیتال، از بازار حامیان پشتیبانی نشده استفاده کنند.طی سه سال گذشته ، تعداد فزاینده ای از […]