فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

رئیس تحقیقات Ria Bhutoria در یک پست وبلاگ در روز پنجشنبه گفت که او در حال پرداختن به “انتقادات و باورهای غلط” مداوم در مورد بیت کوین است. این موارد شامل این است که بیت کوین بیش از حد بی ثبات استبیتکوین نمی تواند ذخیره ارزش خود را داشته باشد.به عنوان وسیله پرداخت کاربردی ندارد.از نظر زیست محیطی مضر است.      هنوز هم […]