فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه آناهیتا احمدی

برای فروش کد ایووچر می بایست ابتدا در سایت فرهاد اکسچنج مراحل کامل احراز هویت را انجام دهید.نحوه احراز هویتبرای فروش کد ایووچر نیاز به داشتن حساب در سایت پرفکت مانی نیست.سایت پرفکت مانیواریز ریال 24 الی 72 ساعت در روز های کاری زمان می برد، روز های تعطیل واریز ریالی نداریم.* فروش ایووچر از […]