جلسات آموزشی بلاک چین در فرهاد اکسچنج
  بدون دیدگاه فرهاد مقدم سلیمی

سرمایه داری و ویژگی های اخلاق کاپیتالیستی – جلسات آموزشی فرهاد اکسچنج در جلسات گذشته در رابطه با اخلاق کاپیتالیستی صحبت کردیم.گفتیم شما می توانید هر دین و آیینی داشته باشید، هر گونه تفکر اقتصادی و سیاسی داشته باشید اما یک سری ویژگی ها هستند که برای ورود و موفقیت در بازار سرمایه می بایست […]