Category: مطالب عمومی

جوابیه فرهاد مقدم سلیمی مدیر فرهاد اکسچنج به اتهامات بی اساس پولشویی و کلاهبرداری و پانزی محمد جرجندی از وب آموز

آقای محمد جرجندی از سایت وب آموز اتهاماتی به شخص بنده فرهاد مقدم سلیمی و اکسچنج آنلاین فرهاد اکسچنج وارد کرده اند که در ویدئوهایی این اتهامات را پاسخ داده ایم. اتهامات پولشویی و کلاهبرداری و دزدی و پانزی بوده اند که تک تک دلایل آقای جرجندی را بررسی کرده و نشان داده ایم که ایشان در بهترین حالت یک شیاد بی سواد هستند.

Read More
Loading