جوابیه فرهاد مقدم سلیمی مدیر فرهاد اکسچنج به اتهامات بی اساس پولشویی و کلاهبرداری و پانزی محمد جرجندی از وب آموز

آقای محمد جرجندی از سایت وب آموز اتهاماتی به شخص بنده فرهاد مقدم سلیمی و اکسچنج آنلاین فرهاد اکسچنج وارد کرده اند که در ویدئوهایی این اتهامات را پاسخ داده ایم. اتهامات پولشویی و کلاهبرداری و دزدی و پانزی بوده اند که تک تک دلایل آقای جرجندی را بررسی کرده و نشان داده ایم که ایشان در بهترین حالت یک شیاد بی سواد هستند.

Read More

بلاک چین به کجا می رود؟ – قسمت دهم

یکی از بزرگترین اختراعات بشر Decentralize کردن حکومت و زمامداری حاکمان بوده است. این تکنولوژی در حیطه ی علوم انسانی اولین بار توسط متفکر فرانسوی مونتسکیو در کتاب “روح القوانین” مطرح شد و یکی از بزرگترین اثرات را بر ایجاد دمکراسی و آزادی بشر از چنگال حکومت های توتالیتر داشت.

منتسکیو با اختراع حکومت Decentralize نیروهای مختلف حکومتی را که در یک قوه تجمیع شده بود در بین سه قوه ی قضاییه، مقننه و مجریه توزیع کرد و کشورهایی که توانستند به روح القوانین وی برسند و روح توزیع قدرت را درک کنند، پیشرفت چشمگیری برای بشریت ایجاد کردند.

Read More

بلاک چین به کجا می رود؟ – قسمت نهم

درجه ی آزادی پایین فقط در جهت منافع و مصالح جزء یا گروه اجزاء با درجه ی آزادی بیشتر خواهد بود و نه در جهت منافع و مصالح کل سیستم و گزاره ی ما در مورد سیستم های نظیر به نظیر – P2P – ثابت می شود که درجه ی آزادی پایین، هیچ گاه در جهت مصالح و منافع یک سیستم کلی – Wholistic System – نیست.

Read More

بلاک چین به کجا می رود؟ – قسمت هشتم

سیستم ایمنی بدن انسان بر اساس فلسفه ی بلاک چین بنا شده است. هر یک از سلول های بدن انسان دارای این درجه از آزادی هستند تا کوچکترین مشکل را به صورت “درد” به مغز منتقل کنند. وقتی که ما از آرامبخش ها و داروهای مسکن استفاده می کنیم و یا در حالت بی حسی های کامل و موضعی، درجه ی آزادی سلول های بدنمان را پایین می آوریم تا دیگر قادر به انتقال پیام به مغز (مشاهده و گزارش دهی) نباشند. در چنین حالتی البته تسکین موقت ایجاد خواهد شد. لیکن اگر به طور کلی درجه ی آزادی سلول های بدن را پایین آوریم امکان ارسال پالس های درد را به مغز نخواهند داشت و در صورت اولین مشکل، سیستم بدن ایمنی و صحت – Integrity – خود را از دست خواهد داد.

Read More
Loading